Programmi VAPIANO PEOPLE andmekaitse põhimõtted

Kehtivad alates 09.05.2016

Teie andmete kaitsmine on meie jaoks oluline. Seetõttu soovime teid igakülgselt ja selgelt teavitada sellest, kuidas töödeldakse teie andmeid seoses programmiga VAPIANO PEOPLE.

 

1. Andmete vastutav töötleja

Kliendiprogrammis VAPIANO PEOPLE osalejate isikuandmeid kogub, töötleb ja kasutab äriühing Vapiano International Marketing GmbH, Kurt-Schumacher-Straße 22, 53113 Bonn (edaspidi: Vapiano, meie või me).

2. Isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise eesmärk

Kui pole näidatud teisiti, kogub, töötleb ja kasutab Vapiano teilt Vapiano veebisaidi, Vapiano rakenduse või käsitsi täidetud registreerimisvormi vahendusel saadud isikuandmeid selleks, et:

 • registreerida teid programmis VAPIANO PEOPLE ja luua teile sellekohane kliendikonto;
 • võimaldada teil osaleda programmis VAPIANO PEOPLE kõigis osalevates restoranides üle kogu maailma;
 • anda teile ligipääs teie kliendiprofiilile veebisaidil www.vapiano-people.com ja mis tahes seal toodud pakkumistele;
 • saata teile sünnipäevaks e-kiri sünnipäevakingitusega;
 • teha anonüümseks muudetud, kontsernisisest ja statistilist turu-uuringut, mis võimaldaks meil vastata paremini just teie vajadustele;
 • võtta teiega ühendust, kui meil on küsimusi seoses teie programmi VAPIANO PEOPLE kliendikontoga;
 • teavitada teid e-kirja teel andmekaitsepõhimõtete või üldtingimuste muutmisest või korralduslikest muudatustest teie programmi VAPIANO PEOPLE liikmesuses;
 • teid restoranikülastustel kassas tuvastada;
 • saata teile rohkem teavet, juhul kui olete seda Vapianolt sõnaselgelt küsinud;
 • saaksite lähima Vapiano restorani leidmiseks kasutada Vapiano rakenduses olevat otsimisfunktsiooni Vapiano Finder;
 • võimaldada kasutada maksefunktsiooni niipea, kui see muutub võimalikuks (ei ole kõigis osalevates riikides kasutusel);
 • saata teile oma uudiskiri, kui olete selle tellinud;
 • teavitada teid Vapiano kupongidest, eelolevatest kampaaniatest või eripakkumistest, kui olete selleks eraldi nõusoleku andnud;
 • teavitada teid programmiga VAPIANO PEOPLE seotud võidumängude korraldamisest ja auhindadest;
 • võimaldada punktide hilisemat kontole kandmist restoranis;
 • täita muid seadusega lubatud eesmärke.

3. Vapiano kogutavate, töödeldavate ja kasutatavate andmete liigid

3.1 Kliendikonto loomine

Eesmärgiga teha teile kliendikonto pärast teie taotluse esitamist võib Vapiano koguda, töödelda ja kasutada järgmisi isikuandmeid:

·         nimi,

·         aadress,

·         sünniaeg,

·         e-posti aadress,

·         teie programmi VAPIANO PEOPLE liikmenumber,

·         salasõna.


3.2 Isiku tuvastamine kassas

Kui kasutate restorani külastades programmi VAPIANO PEOPLE kaarti või Vapiano rakendust, on meil õigus koguda, töödelda ja kasutada järgmisi andmeid eesmärgiga teid kassas tuvastada, et veenduda, et just teie olete kaardi omanik või volitatud osaleja:

·         eesnimi, perekonnanimi;

·         sünniaeg.

 

3.3 Boonus- ja staatuspunktide kogumine

Kui kogute programmi VAPIANO PEOPLE boonus- või staatuspunkte, kogume, töötleme ja kasutame osalevate VAPIANO restoranide vahendusel kontsernisisestel ja statistilistel eesmärkidel järgmisi andmeid:

·         külastuse kuupäev ja kellaaeg,

·         restorani asukoht,

·         kogukäive (müüdud tooted ja road),

·         külastuste koguarv,

·         lunastatud boonuspunktid,

·         lunastatud sünnipäevakingitused.

3.4 Kasutamine kogu maailmas

Selleks et saaksite kasutada programmi VAPIANO PEOPLE ja rakenduse hüvesid kõigis osalevates restoranides üle kogu maailma, edastab Vapiano osalevatele restoranidele ja äriühingutele (ent üksnes vajaduse korral) järgmisi andmeid:

·         eesnimi, perekonnanimi;

·         sünniaeg;

·         kogutud punktide arv;

·         staatus programmis VAPIANO PEOPLE;

·         e-posti aadress.

 

3.5 Vapiano uudiskiri

Kui olete tellinud Vapiano uudiskirja, kogume, töötleme ja kasutame järgmisi andmeid:

·         nimi, kui te selle registreerimisel märkisite;

·         e-posti aadress.

3.6 Vapiano Finder

Kui kasutate lähima Vapiano restorani leidmiseks Vapiano rakenduse otsimisfunktsiooni Vapiano Finder, kogume, töötleme ja kasutame järgmisi andmeid:

·         teie GPSi asukohaandmed, kui olete selle funktsiooni aktiveerinud.

3.7 Mobiilimaksete funktsioon

Vapiano rakenduses mobiilimaksete funktsiooni kasutamisel (kui see funktsioon on Vapiano rakenduses kasutatavaks muutunud) kogub, töötleb ja kasutab makseteenuse osutaja makse käsitsemiseks järgmisi andmeid:

·         nimi,

·         sünniaeg,

·         pangaandmed või krediitkaardi andmed.

 Üksikasjalikuma teabe leiate eraldi välja toodud andmekaitsetingimustest, mida näete maksefunktsiooni kasutajaks registreerimisel.

 

4. Programmi VAPIANO PEOPLE kaart

Teie programmi VAPIANO PEOPLE kaardil on ruutkoodi kujul anonüümne osaleja number. Teile antud boonus- või staatuspunkte ja teilt saadud isikuandmeid hoitakse üksnes süsteemis. Nii ei lähe teie isikuandmed kaotsi ega satu kolmandate isikute kätte isegi programmi VAPIANO PEOPLE kaardi kaotamise korral.

 

5. VAPIANO rakendus

Vapiano on kasutusele võtnud mobiilirakenduse. Selle abil on teil võimalik restoranis tellimus esitada, leida infot meie toodete kohta, kasutada mobiilimaksete funktsiooni (kui see funktsioon on kasutatavaks muutunud),  tõendada rakenduses oleva ruutkoodi abil osaleva Vapiano restorani kassas oma programmi VAPIANO PEOPLE liikmesust ning kasutada kõiki programmi VAPIANO PEOPLE funktsioone ilma vajaduseta kasutada programmi VAPIANO PEOPLE kaarti.

5.1 Rakenduse kasutamise ajal töödeldakse järgmisi andmeid:

Vapiano Finder

Lähima Vapiano restorani leidmiseks võite kasutada Vapiano rakenduses olevat otsimisfunktsiooni Vapiano Finder. Selleks on meil vaja kas teie GPSi asukohaandmeid või teie enda käsitsi rakendusse sisestatud asukohaandmeid. Kui olete mobiili asukohafunktsiooni sisse lülitanud, kogub ja kasutab Vapiano GPSi andmeid üksnes selleks, et leida lähimad Vapiano restoranid. Andmete põhjal teie liikumisprofiili ei koostata.

Kasutamine restoranis

Salvestame restoranikülastuse ajal teie eesnime ja programmi VAPIANO PEOPLE liikmenumbri ning näitame neid kassasüsteemis, et teil oleks võimalik programmist VAPIANO PEOPLE kasu saada isegi tehnilise probleemi või aku tühjenemise korral. Nii on võimalik neid andmeid siduda teie ja teie programmi VAPIANO PEOPLE kontoga isegi ettenägematutes olukordades.  

Programmi VAPIANO PEOPLE rakenduse kasutamine tähendab, et olete nõus järgmiste nõusoleku kinnitustega:

Enda registreerimisel programmi VAPIANO PEOPLE rakenduses olete nõus sellega, et Vapiano loob teie kohta isikliku kasutajaprofiili.

Sellel eesmärgil seob Vapiano omavahel rakendusest või programmi VAPIANO PEOPLE veebisaidilt saadud registreerimisandmed ning Vapiano restoranides loodavad andmed kasutamise ja tehingute kohta. Kui logite mõnes osalevas Vapiano restoranis end Vapiano rakendusse, kogub Vapiano andmeid selle kasutamise kohta (nt toitude ja jookide tellimused, salvestatud lemmikud, restorani külastuse kestus). Andmete kogumine võimaldab kanda teie kontole boonus- ja staatuspunkte ning teha turu-uuringut selleks, et täiustada meie tooteid ja teenuseid, samuti (kui olete seda eraldi soovinud) saata teie isiklikele eelistustele kohandatud reklaami (näiteks Vapiano restoranides pakutavate toodete või toimuvate kampaaniate kohta) e-posti, tekstisõnumi või tõukesõnumi vahendusel. Seega saate sellist teavet, mis on teie varasemate restoranikülastuste põhjal meie hinnangul teie jaoks asjakohane.

Sisselogimisandmete salvestamine

Programmi VAPIANO PEOPLE rakendust kasutades on teil võimalus märkida end pidevalt sees olevaks. Sel eesmärgil kasutab Vapiano või selle volitatud teenusepakkuja küpsiseid ja muid samalaadseid vahendeid, et pakkuda teile kiiremat ja paremat kasutuselamust. Seetõttu teie sisselogimisandmed (e-posti aadress ja salasõna) salvestatakse, et teil ei tuleks neid VAPIANO PEOPLE rakenduse avamisel iga kord uuesti sisestada.

 

5.3 Nõusoleku tagasivõtmine

Programmi VAPIANO PEOPLE rakenduse kasutamisega nõustute sellega, et teie andmeid kasutatakse andmekaitsepõhimõtete punktis 5 kirjeldatud viisil.

Teil on õigus see nõusolek edasiulatuvalt igal ajal tagasi võtta, mis tähendab teie liikmesuse lõpetamist programmis VAPIANO PEOPLE. Üksikasjalikumat teavet leiate punktist 9 „Osalemise lõpetamine programmis VAPIANO PEOPLE“.

Teade nõusoleku tagasivõtmise kohta tuleb saata aadressil:

VAPIANO INTERNATIONAL MARKETNG GMBH

Kurt-Schumacher-Str. 22

D - 53113 Bonn

Esindaja:

Piano Group OÜ,

Ahtri 6, 10151 Tallinn, Eesti.

E-post people-support@vapiano.ee

6. Uudiskiri

Teil on võimalus tellida meie veebilehel endale tasuta uudiskiri. Uudiskirjas on toodud kehtivad pakkumised, põnevad eripakkumised ja uudised Vapiano maailmast. Uudiskirja tellimiseks peate meile andma oma e-posti aadressi. Te võite öelda ka oma nime, aga see ei ole oluline. Kui te lisate ka oma nime, kasutame seda selleks, et uudiskirja pöördumine oleks isiklik.

Pärast registreerimisvormi saatmist saate meilt e-posti teel kinnituskirja.

Registreerimine jõustub alles siis, kui olete klõpsanud kinnituskirjas olevale lingile. Teil on igal ajal õigus uudiskirja tellimine tühistada. Selleks kasutage veebisaidil olevat tellimise tühistamise võimalust või iga e-kirja lõpus olevat tellimise tühistamise linki. Kohe seejärel kustutame teie e-posti aadressi uudiskirjade levitamise süsteemist.

Uudiskirja tellimine tähendab, et nõustute järgmise nõusoleku kinnitusega:

Nõustun saama Vapianolt reklaami uudiskirjade kujul.

Uudiskirjade tellimisega kinnitan, et olen nõus minu kasutusandmete (näiteks linkidele klõpsamise) analüüsimise ja töötlemisega, mis võimaldab teil pidevalt oma teenuseid täiustada ja luua selliseid uudiskirju, mis oleksid minu huvide järgi kohandatud.

Võite oma nõusoleku kasutusandmete analüüsimiseks igal ajal tagasi võtta. Käsitleme teie andmeid rangelt konfidentsiaalsetena ega avalda neid kolmandatele isikutele.

Teade nõusoleku tagasivõtmise kohta tuleb saata aadressil:

VAPIANO INTERNATIONAL MARKETNG GMBH

Kurt-Schumacher-Str. 22

D - 53113 Bonn

Esindaja:

Piano Group OÜ,

Ahtri 6, 10151 Tallinn, Eesti.

E-post people-support@vapiano.ee

 1. Turundus

Kui olete andnud turundamiseks oma nõusoleku, võib Vapiano saata teile e-posti teel, rakenduse või Vapiano veebisaidi kaudu ning (olenevalt valitud suhtlusvahendist) teiste teenuste vahendusel (nt tekstisõnum, multimeediasõnum, tõukesõnum või rakendusesisene sõnum) reklaami, mis põhineb teie isiklikel eelistustel ja mille Vapiano valib välja järgmiste andmete põhjal: teie põhiandmed, vabatahtlikult antud täpsustused ning andmed, mis on loodud PEOPLE liikmekaardi või PEOPLE rakenduse kasutamise käigus.

Salvestame selle, milliseid uudiskirja linke olete klõpsanud ja millistest toodetest olete huvitatud. See võimaldab meil saata teile kohandatud uudiskirju.

Võite oma nõusoleku kasutusandmete analüüsimiseks igal ajal tagasi võtta. Käsitleme teie andmeid rangelt konfidentsiaalsetena ega avalda neid kolmandatele isikutele.

Teil on õigus eeltoodud nõusolekud igal ajal üksteisest sõltumatult ja edasiulatuvalt tagasi võtta.

Teade nõusoleku tagasivõtmise kohta tuleb saata aadressil:

VAPIANO INTERNATIONAL MARKETNG GMBH

Kurt-Schumacher-Str. 22

D - 53113 Bonn

Esindaja:

Piano Group OÜ,

Ahtri 6, 10151 Tallinn, Eesti.

E-post people-support@vapiano.ee

8. Andmete avaldamise ulatus

Vapiano ei kasuta andmeid ärilistel eesmärkidel. Teie isikuandmeid avaldatakse kolmandatele isikutele üksnes teie loal ja alltoodud ulatuses.

8.1       Teenuseosutajate kasutamine

Vapiano kasutab programmi VAPIANO PEOPLE elluviimiseks Saksamaa ja ELi teenuseosutajaid. Teenuseosutajad töötlevad andmeid rangelt Vapiano juhiste kohaselt ning neil on kohustus järgida kohaldatavaid andmekaitsesätteid. Vapiano ja selle määratud teenuseosutajad võtavad osalejate andmete kaitsmiseks mõistlikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

8.2       Andmete avaldamine muudele kolmandatele isikutele

Vapiano ei avalda teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad õigusaktid (nt avaldamine kohtule või õiguskaitseorganitele), kui te olete selleks andnud sõnaselge loa või kui andmete avaldamine on seadusega lubatud. Vapiano ei avalda osaleja andmeid andmebaaside turundajatele ega teistele reklaamiettevõtetele.

8.3       Andmete avaldamine osalevatele Vapiano restoranidele ja Vapiano äriühingutele Saksamaal ja mujal riikides

Programm VAPIANO PEOPLE on välja töötatud selliselt, et selles osalejad saaksid kasutada programmi VAPIANO PEOPLE kaarti ja hüvesid kõigis osalevates riikides.

Programmiga VAPIANO PEOPLE liitumine tähendab, et olete nõus järgmise nõusoleku kinnitusega:

Olen nõus, et Vapiano kasutab punktis 3.4 määratletud isikuandmeid punktis 2 määratletud eesmärkidel, samuti olen nõus nende andmete edastamisega kogu maailmas asuvatele restoranidele ja äriühingutele, kes osalevad programmis VAPIANO PEOPLE.

Teil on õigus see nõusolek igal ajal edasiulatuvalt tagasi võtta.

Teade nõusoleku tagasivõtmise kohta tuleb saata aadressil:

VAPIANO INTERNATIONAL MARKETNG GMBH

Kurt-Schumacher-Str. 22

D - 53113 Bonn

Esindaja:

Piano Group OÜ,

Ahtri 6, 10151 Tallinn, Eesti.

E-post people-support@vapiano.ee

Telefon +372 6285 990

Andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine punkti 8.3 kohaselt toob viivitamatult kaasa teie osalemise lõpetamise programmis VAPIANO PEOPLE. Osalemise lõpetamise järel muudetakse teie kliendiandmed täiesti anonüümseks, välja arvatud sellised andmed, mille puhul on seaduses ette nähtud kindlaksmääratud säilitustähtaeg.

9. Osalemise lõpetamine programmis VAPIANO PEOPLE

Teil on igal ajal õigus lõpetada oma osalemine programmis VAPIANO PEOPLE. Osalemise lõpetamise järel muudetakse teie kliendiandmed täiesti anonüümseks, välja arvatud sellised andmed, mille puhul on seaduses ette nähtud kindlaksmääratud säilitustähtaeg.

 

10. Teie õigused programmi VAPIANO PEOPLE liikmena

Programmi VAPIANO PEOPLE liikmena on teil õigus nõuda teavet selle kohta, milliseid teie kohta käivaid andmeid me säilitame ja millisel eesmärgil neid säilitatakse. Samuti on teil õigus parandada ebaõigeid andmeid või taotleda selliste andmete kustutamist, mida ei tohiks säilitada või mida ei ole enam vaja. Oma õiguste teostamiseks palume teil võtta ühendust punktis 12 märgitud aadressil kirja või e-posti teel.

 

11.   Programmi VAPIANO PEOPLE andmekaitsepõhimõtete muutmine

Jätame enesele õiguse muuta perioodiliselt andmekaitsepõhimõtteid vastavalt nende aluseks olevale andmete töötlemise korrale. Teavitame teid programmi VAPIANO PEOPLE andmekaitsepõhimõtete muutmisest veebisaidi või rakenduse kaudu või e-posti teel.

 

12.  Küsimused, ettepanekud, kommentaarid

Vastame hea meelega teie küsimustele ning ootame teie ettepanekuid ja kommentaare seoses programmi VAPIANO PEOPLE andmekaitse põhimõtetega. Vapianoga võite ühendust võtta veebisaidil https://ee.vapiano.com toodud kontaktandmete abil või e-posti teel aadressil people-support@vapiano.ee.

 

VAPIANO INTERNATIONAL MARKETNG GMBH

Kurt-Schumacher-Str. 22

D - 53113 Bonn

Esindaja:

Piano Group OÜ,

Ahtri 6, 10151 Tallinn, Eesti.

 

 

 

* * *

 

 

top